Guanyadors Premis Altea 2020 _ Dossier per a premsa _ Informació reservada no publicable abans de les 11 00 h del 12 de juny de 2020(1)