plens-2021

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2021 (7-gener-2021)

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre nomenament Jutge de Pau Substitut.3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre aprovació inventari bens i drets Corporació 2016.4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0001-2021 (7-gener-2021) Read More »

Scroll to Top