Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0018-2019 (26-desembre-2019)

ORDRE DEL DIA: ACTVITAT RESOLUTÒRIA:1.- Aprovació, si procedeix, esborranys actes sessions anteriors.2.- Dictamen comissió informativa d’educació, festes, agermanaments, cultura, turisme i comerç, sobre moció Grup Municipal Popular en defensa llibertats educatives consagrades en la Constitució (6850/2019)3.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa de benestar social, igualtat, sanitat i participació ciutadana sobre moció Grup Municipal Ciutadans …

Plenari Ordinari Ajuntament d’Altea 0018-2019 (26-desembre-2019) Read More »