Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible

Ordenança tinença i protecció d'animals

L'ordenança estableix les normes específiques per a la tinença i protecció dels animals, que milloren substancialment el benestar dels mateixos. Així mateix, estableix el règim sancionador en cas d'incompliment de l’ordenança.