Pàgina Oficial d'Altea

versió accesible

Avís Legal

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l'AJUNTAMENT D'ALTEA.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de l'AJUNTAMENT D'ALTEA i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de l'AJUNTAMENT D'ALTEA.

3. L'AJUNTAMENT D'ALTEA es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

4. L'AJUNTAMENT D'ALTEA declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguen ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d'aquesta web i dels serveis que s'ofereixen en ella.