04_01_01 Estudi soci-econòmic d’ocupació i turisme

04_01_02 Estudi Mobilitat i transport

04_01_03 Estudi Acústic

04_01_04 Inundabilitat

04_01_05 Disponibilitat de recursos hídrics

04_01_06 Estudi de reserves escolars

04_01_07 Estudi d’habitatges de promoció pública

04_01_08 Reserves de cementeri

12_01 Catàleg Patrimoni Cultural

12_01_03 Béns d’interès Cultural (BIC)

12_01_03 Nucli Històric Tradicional (NHT)

12_01_03 Arquitectònics (ARQ)

12_01_03 Etnològics (ETN)

12_01_03 Panells Ceràmics

12_01_03 Arqueològics

12_01_03 Hidràulics (HDC)

12_01_03 Patrimonials (PTR)

12_01_03 Lloc Històric (SH)

12_01_04 Plànols

12_02 Memòria i Fitxes Secció Patrimoni Natural

12_03 Memòria i Fitxes Secció Paisatge

MEMORIA  ESTUDIO DE CAMINOS
PLANO_DIRECTOR
FICHA_01_CAMINO DEL FUERTE D
FICHA_01A_CAMINO CASA DEL RIQUET
FICHA_02_CAMINO SENDA PINAR DE CALCES
FICHA_03_CAMINO ALTEA LA VIEJA A CASA BORJA
FICHA_04_PISTA PINAR DE CALCES
FICHA_05_CAMINO GARROFERET
FICHA_06_CAMINO ACCESO ALHAMA SPRINGS
FICHA_07_CAMINO ACCESO AL PARAISO
FICHA_08_CAMINO DE ALTEA LA VIEJA
FICHA_09_CAMINO VIEJO DE CALLOSA
FICHA_10_COLADA DEL MASCARAT
FICHA_11_CAMINO UNION PASO A NIVEL CAP NEGRET
FICHA_12_CAMINO PARTIDA MONTEMOLAR
FICHA_13_CAMINO PARALELO A LA AP7
FICHA_14_CAMINO DE LA OLLA DE FERRER
FICHA_15_CAMINO DE LA LLOMA
FICHA_16_CAMINO DE MOSMAY
FICHA_17_CAMINO DE SANTA BARBARA
FICHA_18_CAMINO DE SAN JORGE
FICHA_19_CAMINO DE LA MORERIA
FICHA_20_CAMINO DEL MANDEM
FICHA_21_CAMINO DE BALSICA
FICHA_22_CAMINO DE UNIÓN BALSICA CON MANDEM
FICHA_23_CAMINO CANTERAS
FICHA_24_CAMINO DEL PI DEL SENYORET AL RIO
FICHA_25_CAMINO BENIMUSSA
FICHA_26_CAMINO DE CALLOSA
FICHA_27_CAMINO DE SERVICIO DE LA AP7 ZONA NORTE
FICHA_28_CAMINO DE ENTRADA DE LA PEUGEOT
FICHA_29_CAMINO CONEXION CRTRA LA NUCIA CON CAMINO CALLOSA
FICHA_30_CAMINO ALTEA ALCOY
FICHA_30a_CAMINO SERVICIO AP7
FICHA_31_CAMINO DE ALTEA A ALFAZ DEL PI
FICHA_32_CAMINO LAS HOYAS BLANCAS
FICHA_33_CAMINO CONEXION LAS HOYAS-C_ALCOY-LA NUCIA
FICHA_34_CAMINO BOQUERES
FICHA_35_CAMINO EN LOS ARCOS
FICHA_36_CAMINO VIEJO DE ALICANTE
FICHA_37_CAMINO DEL PLANET
FICHA_38_CAMINO EN EL PLANET1
FICHA_39_CAMINO EN EL PLANET 2
FICHA_40_CAMINO CAP BLANC
FICHA_41_CAMINO VIEJO DE LA PLAYA DEL ALBIR
FICHA_42_CAMINO ALTO DE MANDEM
FICHA_43_CAMINO DUQUES
FICHA_44_CAMINO DEL BLANCO A CAIRER
FICHA_45_CAMINO DE CASA DE PIULA
FICHA_46_CAMINO JUNTO AL RIO MARGEN SUR-IZQ
FICHA_47_CAMINO ESCUELA DE LA OLLA