Convocatòria proves selectives per a BECARI/A PARA EL PROGRAMA DE “DINAMITZACIÓ DEL CENTRE CULTURAL JUVENIL”

ACTA DE SELECCIÓ DE BECARIS DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓ DEL CENTRE CULTURAL JUVENIL SUBVENCIONAT PER LA EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALICANTE.

Bases Específiques selecció becari subvenció -Informador juvenil

ANNEX I Instància selecció becari subvenció -Informador juvenil

Convocatòria proves selectives per a TÈCNIC/A DE TURISME

08 ANUNCI MERITS I PUNTUACIÓ FINAL TECNICA DE TURISME

03 ANUNCI CALIFICACIÓ 2º EJERCICI I CONVOCATORIA 3er EJERCICI – PZA TÉCNIC/A TURISME

Anunci aprovació llesta definitiva admesos i exclosos Tecnic/a Turisme

Edicte BOE núm. 34 Convocatòria Plaza

Edicte BOP 247 DE 28-12-2016 Concurs Oposició

Resolució JGL 26-01-2017 Base Onzena

Sol·licitud Admissió Proves Selectives

Pla d’Ocupació 2016

Informació General

Llistat Definitiu Pla d’Ocupació 2016