ELECCIONS A CORTS GENERALS I AUTONÒMIQUES DEL 28 D’ABRIL DE 2019

Certificació Sorteig Composició Meses electorals eleccions Generals i Autonòmiques Abril 2019

Exposició i reclamacions al Cens Electoral.- De l’11 al 18 de març de 2019

Finalitzada l’exposició els electors poden comprovar les seues dades en l’adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones. (s’exigeix un certificat electrònic dels publicats en la Seu Electrònica  de l’INE).

Qui no posseïsca un certificat dels indicats, podrà consultar al seu Ajuntament, Consolat corresponent al seu lloc de residència, en la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral o telefonant al telèfon 901.101.900.

El servei estarà disponible durant tot el període electoral.

També poden consultar, sense necessitat de posseir el certificat digital, la dada de la taula i local electoral en el qual els correspon votar, per diferents criteris de cerca, aportant com a dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, a través de l’adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales.

Per primera vegada, en aquestes eleccions els electors podran realitzar dos nous tràmits en la Seu Electrònica de l’INE:

Emplenament de la sol·licitud de vot per correu dels electors residents a Espanya per internet, sense necessitat de posseir certificat digital

Sol·licitud d’exclusió de les còpies del cens electoral que es faciliten als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. Per a aquest tràmit es necessita un certificat electrònic dels publicats en la Seu Electrònica de l’INE. Si no es disposa del certificat, es pot sol·licitar a l’Ajuntament.

VOT PER CORREU

Els electors que hagen sol·licitat el vot per correu poden consultar l’estat de l’enviament de la documentació. Per a aquesta consulta és necessari aportar l’identificador (DNI o passaport) i la data de naixement. Es pot realitzar en l’adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta_voto_correo.

 

Vot por correu

Residents a Espanya
Sol·licitud de vot per correu Del 5 de març al 18 d’abril
Enviament de la documentació per al vot per correu Del 8 al 21 d’abril
Remissió per electors del vot per correu Del 8 al 24 d’abril
Residents a Espanya, temporalment en l’estranger
Sol·licitud de vot per correu Del 5 al 30 de març
Enviament documentació vot per correu (SENSE IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS) Del 2 al 8 d’abril
Enviament documentació vot per correu (AMB IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS) Del 2 al 16 d’abril
Remissió per electors del vot per correu Del 2 al 24 d’abril
Residents en l’estranger
Sol·licitud de vot per correu Del 5 al 30 de març
Enviament documentació vot per correu (SENSE IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS) Del 2 al 8 d’abril
Enviament documentació vot per correu (AMB IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS) Del 2 al 16 d’abril
Remissió per electors del vot per correu Del 2 al 23 d’abril
Depòsit del vot en l’urna Del 24 al 26 d’abril (tots dos inclusivament)
Residents a l’estranger temporalment a Espanya
Sol·licitud de vot per correu Del 5 de març al 18 d’abril
Enviament de documentació Del 8 al 21 d’abril
Remissió per electors del vot per correu Del 8 al 24 d’abril