A continuació podràs trobar les associacions catalogades com a juvenils o d’interés per als joves que actuen a la nostra localitat. Podràs posar-te en contacte amb elles per associar-te o per a informació sobre les seues activitats.

ADEA

L’Associació d’Estudiants d’Altea (ADEA) és una agrupació juvenil d’estudiants universitaris de la nostra localitat. Entre les seves principals funcions s’encarreguen de gestionar l’autobús universitari.

Dades de contacte


ASSOCIACIÓ DRAGÓN

L’Associació Dragó es compon per un nombrós grup de jóvens principalment interessats en l’Anime i la seua activitat principal fins a la data han sigut les jornades d’Anime que des del 2013 es realitzen en el Centre Cultural Juvenil d’AlteaDatos de contacto:

Dades de contacte

President: Miguel Angel Serrano Contreras
Vicepresident: Miguel Santamaria Alcaraz
Secretària: Sandra Fuster Fuster
Tresorer: Pedro Muñoz Lloret