Convocatòria Ajudes per assistència a guarderia 2017-2018

Termini presentació sol·licituds del 14 de setembre al 15 de octubre inclusivament.

BASES REGULADORES assitència a guarderia 2017-2018

SOL·LICITUD D’AJUDA PER ASSISTÈNCIA A GUARDERIA 2017-2018

DECLARACIÓ RESPONSABLE

AUTORITZACIÓ AEAT

Convocatòria ajudes material cicle educació infantil curs 2018-2019

Termini presentació sol·licituds del 14 de setembre al 15 d’octubre inclusivament.

Bases reguladores ajudes material escolar alumnat cicle infantil curs 2018-2019

Sol·licitud ajuda material escolar educació infantil 2018

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Convocatòria ajudes ensenyaments reglats centre de formació persones adultes

Termini presentació sol·licituds del 21 de septembre al 17 d’octubre inclusivament.

Bases convocatoria ajudes EPA 2017-2018

Fulla de sol·licitud convocatòria ajudes EPA 2017-2018

Dades entitat bancària de l’alumne sol·licitant ajudes EPA 2017-2018

Autorització AEAT ajudes EPA 2017-2018

Declaració responsable ajudes EPA 2017-2018

 

Bases de la subvenció municipal de l’Ajuntament d’Altea, programa xarxa de llibres de text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016

Fulla Informativa Ajudes Xarxa Llibres Text

2º Comunicat Ajudes Xarxa Llibres Text

Resolució 2015-2170 [Decrete Alcaldia]