Premis Altea de literatura i investigació 2019

III Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil

III Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez

III Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa

Premi Estela d’Honor

Termini de presentació d’originals:
fins al 31 de gener de 2019

Gala de lliurament dels premis:
13 d’abril de 2019, Palau Altea Centre d’Arts [Comprar tiquets on-line]

Informació general Premis Altea 2019

LLISTAT DE PARTICIPANTS – PREMIS ALTEA 2019

Premis Altea 2019 Cartell Gala

Premi Estela d’Honor

Destinat a una persona destacada de la societat i la cultura D’Altea.

III Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil

Bases

L’Ajuntament d’Altea convoca el III Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, amb la finalitat de promoure el conreu de la literatura destinada a públic infantil i juvenil, fomentar hàbits de lectura en valencià i promocionar el municipi d’Altea, d’acord amb les bases següents:

1. Poden optar a aquest premi obres escrites en valencià que tinguen com a destinatari preferent un públic infantil o juvenil i que, conseqüentment, contribuïsquen a l’hàbit i el foment del plaer de la lectura. En el contingut del text ha d’aparéixer, almenys una volta —ni que siga testimonialment, simbòlicament o anecdòticament—, el nom propi «Altea».

2. Les obres presentades, d’una extensió entre 25.000 i 300.000 caràcters (espais inclosos), han de ser originals i inèdites. En el cas concret que es tracte d’un àlbum il•lustrat, el treball es presentaria per mitjà de reproduccions en color a doble pàgina, i no resultaria d’aplicació la limitació mínima de caràcters establerta en aquesta base.

3. Els autors participants han de trametre tres exemplars de l’obra, impresos en paper, a l’adreça següent: III Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, Casa de Cultura d’Altea, carrer Pont de Montcau, núm. 14, 03590 Altea.

4. Els originals es presentaran amb pseudònim i amb una plica que ha d’incloure el nom, la direcció, el correu electrònic, el telèfon i una fotocòpia del document d’identitat de l’autor.

5. El termini de presentació d’originals serà fins al 31 de gener de 2019.

6. El Jurat serà integrat per tres persones de reconeguda solvència en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil.

7. El Jurat obrirà les pliques després d’emetre el veredicte. El fet de participar en el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil implica el compromís de no optar simultàniament a altres premis amb les mateixes obres presentades a concurs.

8. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. L’import del Premi, dotat per l’Ajuntament d’Altea, serà de 3.000 €, dels quals se’n deduirà la quantitat que fiscalment corresponga. De més a més, l’autor premiat percebrà, a part, els corresponents drets d’autor segons el contracte d’edició que Aila Edicions hi subscriurà.

10. L’autor guanyador es compromet a formar part del Jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi. S’entén que la dotació del premi inclou la remuneració per aquest compromís.

11. El veredicte es farà públic el 13 d’abril de 2019 en el transcurs de la Gala dels Premis Altea de Literatura i Investigació que tindrà lloc al Palau Altea Centre d’Arts. En aquesta Gala, el guanyador, a part del premi en metàl·lic, rebrà el Trofeu Aila, de l’Àrea d’Escultura de la Facultat de Belles Arts d’Altea, acreditatiu del Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil.

12. Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 30 d’abril de 2019, a l’Ajuntament d’Altea. Transcorregut el termini màxim d’un mes, els originals no reclamats podran ser destruïts.

13. La participació en el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil implica la plena conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.

III Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez

Bases

L’Ajuntament d’Altea, amb la col·laboració de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, convoca el III Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez, amb la finalitat de promoure el conreu de l’assaig i la investigació en valencià a propòsit del municipi d’Altea i de l’àrea geogràfica i cultural en què s’inscriu, d’acord amb les bases següents:

1. Poden optar a aquest premi obres d’assaig o d’investigació sobre temes referits a Altea, a la comarca de la Marina Baixa o, en general, a l’àmbit cultural valencià. Per extensió, també s’hi poden presentar obres d’assaig o d’investigació que, sense restriccions, tracten temàtiques relacionades amb el patrimoni humanístic, literari, històric, científic, lingüístic, folklòric, artístic, antropològic, sociològic i cultural de la Mediterrània occidental.

2. Les obres presentades, d’una extensió entre 100.000 i 500.000 caràcters (espais inclosos), han de ser originals i inèdites. Els autors participants han de trametre tres exemplars de l’original, impresos en paper DIN A4, a l’adreça següent: II Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez, Casa de Cultura d’Altea, carrer Pont de Montcau, núm. 14, 03590 Altea.

3. Els originals s’han de presentar amb pseudònim i amb una plica que ha d’incloure el nom, la direcció, el correu electrònic, el telèfon i una fotocòpia del document d’identitat de l’autor.

4. El termini de presentació d’originals serà fins al 31 de gener de 2019.

5. El Jurat, integrat per tres persones de reconeguda solvència en l’àmbit de l’assaig i la investigació, inclourà almenys un membre designat per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

6. El Jurat obrirà les pliques després d’emetre el veredicte. El fet de participar en el Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez implica el compromís de no optar simultàniament a altres premis amb la mateixa obra presentada a concurs.

7. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

8. L’import del Premi, dotat per l’Ajuntament d’Altea, serà de 2.000 €, dels quals se’n deduirà la quantitat que fiscalment corresponga.

9. L’obra guanyadora serà editada per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

10. L’autor guanyador es compromet a formar part del Jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi. S’entén que la dotació del premi inclou la remuneració per aquest compromís.

11. El veredicte es farà públic el 13 d’abril de 2019 en el transcurs de la Gala dels Premis Altea de Literatura i Investigació que tindrà lloc al Palau Altea Centre d’Arts. En aquesta Gala, el guanyador, a part del premi en metàl·lic, rebrà el Trofeu Penell, acreditatiu del Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez.

12. Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 30 d’abril de 2019, a l’Ajuntament d’Altea. Transcorregut el termini màxim d’un mes, els originals no reclamats podran ser destruïts.

13. La participació en el Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez implica la plena conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.

III Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa

Bases

L’Ajuntament d’Altea, en col·laboració amb la Fundació Caixaltea i Aila Edicions, convoca el III Premi Carmelina Sánchez-Cutillas, amb la finalitat de promoure el conreu de la novel•la i la prosa creativa en valencià, d’acord amb les bases següents:

1. Poden optar a aquest premi obres de novel·la o prosa literària en valencià, sense limitació de gènere: novel·la, conte, relat, llibre de viatges, memòries, biografia, diari, etc.

2. Les obres presentades, d’una extensió entre 200.000 i 600.000 caràcters (espais inclosos), han de ser originals i inèdites. Els autors participants han de trametre tres exemplars de l’original, impresos en paper DIN A4, a l’adreça següent: II Premi Carmelina Sánchez-Cutillas, Casa de Cultura d’Altea, carrer Pont de Montcau, núm. 14, 03590 Altea.

3. Els originals s’han de presentar amb pseudònim i amb una plica que ha d’incloure el nom, la direcció, el correu electrònic, el telèfon i una fotocòpia del document d’identitat de l’autor.

4. El termini de presentació d’originals serà fins al 31 de gener de 2019.

5. El Jurat serà integrat per tres persones de reconeguda solvència en l’àmbit de la literatura contemporània.

6. El Jurat obrirà les pliques després d’emetre el veredicte. El fet de participar en el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas implica el compromís de no optar simultàniament a altres premis amb la mateixa obra presentada a concurs.

7. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

8. La dotació del premi, a càrrec de la Fundació Caixaltea, serà de 5.000 €, dels quals se’n deduirà la quantitat que fiscalment corresponga. De més a més, l’autor premiat percebrà, a part, els corresponents drets d’autor segons el contracte d’edició que Aila Edicions hi subscriurà.

9. L’autor guanyador es compromet a formar part del Jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi. S’entén que la dotació del premi inclou la remuneració per aquest compromís.

10. El veredicte es farà públic el 13 d’abril de 2019 en el transcurs de la Gala dels Premis Altea de Literatura i Investigació que tindrà lloc al Palau Altea Centre d’Arts. En aquesta Gala, el guanyador, a part del premi en metàl·lic, rebrà el trofeu La mà del sol, de Pepe Azorín, acreditatiu del Premi Carmelina Sánchez-Cutillas.

11. Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 30 d’abril de 2019, a l’Ajuntament d’Altea. Transcorregut el termini màxim d’un mes, els originals no reclamats podran ser destruïts.

12. La participació en el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas implica la plena conformitat i l’acceptació d’aquestes bases.

 

 

 

GUANYADORS – EXTRACTE ACTES JURAT PREMIS ALTEA 2018

LLISTAT DE PARTICIPANTS – PREMIS ALTEA 2018