L’ocupació dels espais d’ús públic del terme municipal d’Altea està regulada sota normativa específica a fi d’obtenir la corresponent autorització municipal. En aquesta secció disposa de la documentació i informació relativa a dos tipus d’ocupacions:
· Per a activitats artístiques (pintors, músics, mímica, etc.)
· Per a celebració de festes populars, circs, instal·lacions eventuals i similars

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES

MODEL D’INSTÀNCIA  OVP ARTISTES

NORMATIVA OVP ARTISTES

CELEBRACIÓ DE FESTES POPULARS, CIRCS, INSTAL·LACIONS EVENTUALS I SEMBLANTS

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE SUPOSEN OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA