Bases del Concurs

1.- L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la creativitat i la decoració dels comerços d’Altea en el temps de Nadal.

2.- Podran participar tots els comerços minoristes que ho desitgen.

3.- Els interessats podran inscriure’s en l’oficina de Comerç (Telf. 96581300 ) fins el 15 de desembre a les 14 h.

4.- Tema: NADAL.

5.- El jurat estarà presidit per la Regidora de Comerç i el formaran persones qualificades vinculades amb el món del comerç i la    decoració a més d’un representant del col·lectiu dels propietaris i/o gerents d’establiments, que serà elegit per sorteig d’entre tots els que manifesten el seu desig de ser-ho. Per a participar com a membre del Jurat, hauran de fer-ho saber a la regidoria de comerç fins el dia 15 de desembre, a les 14 h. Hauran de reunir les condicions de ser representant d’un comerç de la localitat i no participar el seu comerç en el concurs d’aparadors.

6.- S’atorgaran tres premis. A més a més, cadascú dels participants rebrà un diploma de participació.

  • El primer premi està dotat amb 500 €  de compra en establiments d’Altea i dos setmanes de falques en Ràdio Altea per un valor de 150 €.
  • El segon premi està dotat amb 350 € de compra en establiments d’Altea
  • ·El tercer premi està dotat amb 150 €. de compra en establiments d’Altea

7.- El jurat valorarà la composició, harmonia i equilibri de l’aparador. El jurat podrà atorgar tantes mencions com estime convenient.

8.- Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes a criteri del Jurat.

9.- El dia 16 de desembre, pel matí a Ràdio Altea, es donarà a conèixer la composició definitiva del Jurat. La visita a tots els establiments serà el dia 16 a les 17:30 h. A continuació, el Jurat procedirà a fer la deliberació.

10.- L’entrega de diplomes acreditatius es realitzarà el dia 18 de desembre 2015, a les 20:30 hores a la Casa de Cultura.

11.- La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases.

Concurso Escaparates Navidad 2015