Últimes notícies de Ciutadans Estrangers


6 juny, 2019 | Llegir més

La regidora de Ciutadans Estrangers en funcions, Mari Laviós, informa que ja està obert el termini d’inscripció als cursos de castellà online per a ciutadans estrangers. Aquests cursos estan organitzats per la Diputació d’Alacant. La durada del curs és d’un any i els requisits per a participar són: estar empadronat en el municipi, presentant la […]


10 abril, 2019 | Llegir més

Des de la Regidoria de Benestar Social i amb la col·laboració de l’Oficina Pangea, s’ha organitzat un curs de castellà i un curs preparatori per a afrontar l’examen de la nacionalitat espanyola. Ambdues cursos es duran a terme en el Centre Social d’Altea, del 29 d’abril al 13 de maig, i del 14 al 27 […]


8 Gener, 2019 | Llegir més

Aquellos residentes extranjeros que deseen votar en las próximas Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo del 26 de mayo del 2019, deberán estar empadronados y haber manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio en España. En estas elecciones podrán votar los nacionales de países de la Unión Europea y de países que hayan […]


8 Gener, 2019 | Llegir més

Aquells residents estrangers que desitgen votar en les pròximes Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del 26 de maig del 2019, hauran d’estar empadronats i haver manifestat la seua voluntat d’exercir el dret de sufragi a Espanya. En aquestes eleccions podran votar els nacionals de països de la Unió Europea i de països que hagen […]


5 desembre, 2018 | Llegir més

Aquellos residentes extranjeros que deseen votar en las próximas Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo del 26 de mayo del 2019, deberán estar empadronados y haber manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio en España; así lo ha explicado a la edil de Ciudadanos Extranjeros, Maria Laviós, quien ha detallado los pormenores de […]