Un Banc de Terres consisteix en un  registre de camps que els seus  propietaris estan disposats a fer un contracte de cesió, aparceria o lloguer. Les persones interessades en  ampliar la quantitat de terres que treballen o en iniciar una nova activitat agrària, poden  consultar aquest registre i contactar amb els propietaris per voure i arribar a un acord. L’entitat gestora s’encarrega de gestionar els contactes i facilitar els acords.

Les terres en abandó son un forat econòmic per els seus propietaris. Son un reservòri de plagues com els  rossegadors i malalties com la Xilella  Fastidiosa. I son causa d’erosió i perill d’incendis forestals. Tenir terres inscrites en el Banc de Terres no te eximeix la responsabilitat de bones practiques agraries com a propietari, fins que no tanques un tracte amb algún interessat.

La posada en marxa del  Banc de Terres augmenta les oportunitats de treball i negoci relacionats amb el sector agrari. Si a més es té en compte que treballar la terra suposa gestionar el territori, fixar població i lluitar contra el canvi climàtic, llavors es pot considerar que és una fantàstica iniciativa.

Per a inscriure o demandar terres es molt sencill . Clica sobre el boto que vullgues INSCRIPCIO DE TERRES o DEMANDA DE TERRES  i ompli el formulari. Ens posarem en contacte amb tu i farem reunions informatives amb tots els interessats sobre els tipus de contractes.

Si ets una persona inquieta I vols col·laborar amb la dinamització agraria d’Altea, pots apuntarte en  VULL COLABORAR AMB EL BANC DE TERRES. Hem  creat un grup de recolzament a totes les activitats programades, i et  convocarem a les reunions de coordinació perque pugues participar i proposar iniciatives relacionades amb la educació i el medi ambient, la alimentació saludable i la producció agroecologica.

He llegit i accepte la política de privacitat – He leído y acepto la política de privacidad

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ -
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓ DEL PROPIETARI: - INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO:

PROPIETATS QUE INSCRIU: - PROPIEDADES QUE INSCRIBE:


CONTRACTE: - CONTRACTO:

He llegit i accepte la política de privacitat – He leído y acepto la política de privacidad

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ -
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DEURÀ EMPLENAR-SE UN FORMULARI PER CADA PARCELA
DEBERÁ DE RELLENARSE UN FORMULARIO POR CADA PARCELA

DEMANDA DE CONSULTA DEL PARCELARI: - DEMANDA DE CONSULTA DEL PARCELARIO:


CONTRACTE: - CONTRACTO:

He llegit i accepte la política de privacitat – He leído y acepto la política de privacidad

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ -
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN