Com a conseqüència de la constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb els resultats de les Eleccions Locals del passat 24 de maig del 2015, es fa necessari dur a terme el nomenament de representants de l’Ajuntament en determinats òrgans col·legiats en els que es troba representat

CONSORCI D’ABASTIMENT D’AIGÜES I SANEJAMENT DE LA MARINA BAIXA.

Titular: Roque Ferrer Polvoreda.
Suplent: Beatriz Nomdedeu González.

CONSORCI PROVINCIAL PER AL SERVICI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’ALACANT.

Titular: Vicente Ripoll Orozco.
Suplent: Inmaculada Orozco Ripoll

CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL 6 CONSORCI A1 (ZONA XV).

Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplent: Roque Ferrer Polvoreda

COMUNITAT D’USUARIS D’ABOCAMENTS DE L’EDAR D’ALTEA/MANCOMUNITAT D’USUARIS D’ABOCAMENTS MARINA BAIXA.

Titular: Roque Ferrer Polvoreda
Suplent: Pedro Lloret Escortell

PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Vicenta Pérez Barber

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I ELS DIVERSOS CENTRES PÚBLICS D’ALTEA.

Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplent: Diego Zaragozí Llorens

ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA

Titular: Verónica López Ramón
Suplent: Ana María Alvado Ausias

FUNDACIÓ PRIVADA MARC ABEL I EVELYNE COMUNITAT VALENCIANA

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplent: Vicente Ripoll Orozco

FUNDACIÓ EBERHARD SCHLOTTER

Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplent: Vicente Ripoll Orozco

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA VIL·LA GADEA XXI

Alcalde: Jaume Llinares Cortés
Titular 1: Jesús Ballester Huertas
Titular 2: Juan Tomás Lavios Berenguer (Director Conservatori Professional Música).

FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT

Titular: Verónica López Ramón
Suplent: Beatriz Nomdedeu González

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE CIUTATS DE LA PESCA (AECIPE).

Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplent: Inmaculada Orozco Ripoll

CONSELL MUNICIPAL DE TURISME

Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Vicenta Pérez Barber

CONSELL AGRARI MUNICIPAL:

Grup Municipal Compromís:
Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplent: qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Vicente Ripoll Orozco
Suplent: Qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplent: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplent: Pedro Barber Pont
Grupo Municipal Cipal:
Titular: Arianne Burli Marco
Suplent: Luis Eduardo Montes Ortega

CONSELL LOCAL DE SALUT:

Grup Municipal Compromís:
Titular: Diego Zaragozí Llorens
Suplent: qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Verónica López Ramón
Suplent: Qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Beatriz Nomdedeu González
Grup Municipal Popular:
Titular: Gregorio Alvado Such
Suplent: Jesús Ballester Huertas
Grupo Municipal Cipal:
Titular: Arianne Burli Marco
Suplent: Luis Eduardo Montes Ortega

CONSELL LOCAL D’URBANISME:

Grup Municipal Compromís:
Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplent: qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Roque Ferrer Polvoreda
Suplent: Qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplent: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplent: Pedro Barber Pont
Grupo Municipal Cipal:
Titular: Arianne Burli Marco
Suplent: Luis Eduardo Montes Ortega

CONSELL LOCAL MEDI AMBIENT:

Grup Municipal Compromís:
Titular: Inmaculada Orozco Ripoll
Suplent: qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Roque Ferrer Polvoreda
Suplent: Qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Beatriz Nomdedeu González
Suplent: Ana María Alvado Ausias
Grup Municipal Popular:
Titular: Gregorio Alvado Such
Suplent: Jesús Ballester Huertas
Grupo Municipal Cipal:
Titular: Arianne Burli Marco
Suplent: Luis Eduardo Montes Ortega

MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL:

Grup Municipal Compromís:
Titular: Pedro Lloret Escortell
Suplent: qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplent: Qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Altea amb Trellat:
Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Beatriz Nomdedeu González
Grup Municipal Popular:
Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplent: Pedro Barber Pont
Grupo Municipal Cipal:
Titular: Arianne Burli Marco
Suplent: Luis Eduardo Montes Ortega

COMISSIÓ SEGUIMENT PLA DE PENSIONS:

Grup Municipal Compromís:
Titular: Pedro Lloret Escortell
Suplent: qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Socialista:
Titular: Vicenta Pérez Barber
Suplent: Qualsevol membre del Grup.
Grup Municipal Altea amb Trellat
Titular: Ana María Alvado Ausias
Suplent: Beatriz Nomdedeu González
Grup Municipal Popular:
Titular: Jesús Ballester Huertas
Suplent: Pedro Barber Pont
Grupo Municipal Cipal:
Titular: Arianne Burli Marco
Suplent: Luis Eduardo Montes Ortega