El Ple, format per l’Alcalde i els regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern Municipal. El seu òrgan de direcció és la Presidència que en el desenvolupament de les seues funcions comptarà amb l’assistència del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament.

La seua composició, per al mandat 2015-2019, és la següent:


compromis

BLOC-COMPROMÍS (6 regidors)

Jaume Llinares Cortes:
Alcalde President de l’Excm. Ajuntament d’Altea

Immaculada Orozco Ripoll:
Portaveu Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS
Urbanisme, Empresa Pública i adjunta a la regidoria Infraestructures.

Diego Zaragozí Llorens:
Cultura, Conservatori, Foment d’Ocupació.

Pedro Juan Lloret Escortell:
Hisenda i Recursos Humans

Maria Antonia Laviós Zaragoza:
Altea la Vella, Estrangers i Participació Ciudadana.

Pere Barber Ballester:
Juventut, Esports , Comunicacions i noves tecnologíes.


pspv-psoe
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (4 regidors)

Roque Ferrer Polvoreda:
Infraestructures i obras, Cicle Hídric, i adjunt a les regidories d’Urbanisme i Empresa Pública.

Vicenta Pérez Barber:
Portaveu Grup Municipal PSOE
Educació, Contractació i normalització lingüística.

Vicente Ripoll Orozco:
Festes, Seguretat Ciudadana i Trànsit.

Diego Matínez Pérez:
Benestar Social, Igualtat i Sanitat.


logo altea amb trellat

ALTEA AMB TRELLAT (2 regidors)

Beatriz Nomdedeu González:
Portaveu Grup Municipal Altea amb trellat
Medi Ambient, Agricultura, Horts urbans, Pesca i adjunta a la regidoria d’Urbanisme.

Ana María Alvado Ausias:
Turisme, Comerç, Mercats, OMIC i adjunta a la regidoria de Participació Ciutadana.


Partido Popular

PARTIT POPULAR  (7 regidors)

Miguel Ortíz Zaragoza.

Jesús Ballester Huertas.
Portaveu Grup Municipal Partit Popular

Rocio Gómez Sánchez.

Pedro Barber Pont.

José Miguel Cortés Asencio.

Gregorio Alvado Such.

Vicent Sanz Asensí.


Cipal
CIUTADANS PER ALTEA (2 regidors)

Arianne Burli Marco.
Portavocía. Grup Municipal CIPAL

Luis Eduardo Montes Ortega


Règim de Sessions.-

Les Sessions Plenàries se celebraran l’últim dijous de cada mes, podent avançar-se o endarrerir-se fins a vuit dies naturals per raons justificades en Alcaldia.

L’hora de celebració serà les 10:00 hores dues sessions al trimestre; i les 19:00 hores la tercera sessió de cada trimestre.

La celebració de les sessions extraordinàries de l’Ajuntament Ple se subjectarà a les normes vigents.

El Lloc de celebració de les sessions plenàries serà el saló d’actes del Centre Social d’Altea.