La Junta de govern local està formada per l’Alcalde President de l’Excm. Ajuntament d’Altea i tots els Tinents d’Alcalde. A més, estan presents en la mesa el Secretari de l’Ajuntament i l’Interventor de l’Ajuntament.

TINENTS D’ALCALDE

1r Tinent d’Alcalde: Immaculada Orozco Ripoll
2n Tinent d’Alcalde: Verónica López Ramón.
3r Tinent d’Alcalde: Beatriz Nomdedeu González
4t Tinent d’Alcalde: Diego Zaragozí Llorens
5é Tinent d’Alcalde: Roque Ferrer Polvoreda
6é Tinent d’Alcalde: Pedro Juan Lloret Escortell.

A més podran assistir com a oients a la mesa els membres de l’equip de govern restants.